Update m.b.t. Corona 03-04-2020

Update m.b.t. Corona 03-04-2020

Deze week werd bekend gemaakt dat de geldende maatregelen m.b.t. het Corona-virus worden verlengd tot en met 28 april. Wat betekent dat voor onze kinderopvang? In deze blog praten we je bij over de gevolgen voor onze locaties.

Alle locaties blijven gesloten
Deze week hebben we gehoord dat alle kinderopvanglocaties en scholen in ieder geval nog gesloten moeten blijven tot en met 28 april. Alleen de noodopvanglocaties zijn geopend voor ouders die behoren tot de groep van ‘cruciale beroepen’. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen na 28 april van kracht blijven voor de kinderopvang. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij ouders direct informeren.

Hoe kom ik in aanmerking voor noodopvang
Op 3 locaties van de Kinderkoepel wordt noodopvang aangeboden. Dit doen we samen met de basisscholen in Hellevoetsluis. Op alle noodopvanglocaties zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten/onderwijs-assistenten van de betreffende scholen aanwezig per toerbeurt. Er blijft gelden dat ouders altijd eerst zelf moet proberen opvang te regelen. Lukt dit niet en behoren ouders tot de groep van cruciale beroepen, dan kunnen zij hun kinderen aanmelden voor noodopvang. Klik hier voor meer informatie over de gezamenlijke noodopvang.

Social Media
We proberen ouders zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken over de maatregelen voor de kinderopvang m.b.t. het Corona-virus. Regelmatig ontvangen ouders via de administratie een e-mail met informatie over de genomen maatregelen. Ook via social-media informeren wij ouders over de laatste ontwikkelingen én we geven leuke tips voor thuis. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en YouTube

Facturatie & betaling
De rijksoverheid heeft aangegeven dat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald en dat alle ouders hun eigen bijdrage terugkrijgen. De regeling hiervoor wordt verlengd. De eigen bijdrage wordt op een later tijdstip via de opvangorganisaties aan de ouders terugbetaald. Zodra hier mee bekend over is, zullen wij onze bestaande klanten informeren via e-mail.

Vragen?
Heb je vragen over de noodopvang, stuur dan een e-mail naar administratie@kinderkoepel.nl of neem contact op met de administratie van de Kinderkoepel op 0181-325049 (optie 1). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Belangrijke persberichten

  • Klik hier voor de link naar ons digitale prentenboek ‘Ook jij kunt een ridder zijn’
  • Klik hier voor het nieuwsbericht van de rijksoverheid ‘Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage terug terug’ van 20 maart 2020
  • Klik hier voor het gezamenlijk persbericht over de noodopvanglocaties per 24 maart 2020 van 20 maart 2020
  • Klik hiervoor het gezamenlijk persbericht over ‘Zorgen kosten kinderopvang Corona-virus’ van 18 maart 2020
  • Klik hier voor het volledige persbericht over de sluiting van scholen en kinderopvang van 15 maart 2020
  • Klik hier voor de meest gestelde vragen over Corona en Kinderopvang