Kwaliteit en zorg

Kwaliteit en zorg

Opgroeien en ontwikkelen gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind extra hulp kan gebruiken.

Om te zorgen dat de kinderen in onze dagopvang en peuteropvang op tijd de juiste ondersteuning krijgen, werken we bij de Kinderkoepel met Intern Begeleiders. Daarnaast hebben wij een aandachtsfunctionaris in dienst die helpt met het uitvoeren van de stappen van de Meldcode.

Wat zij precies doen, lees je hier op deze pagina.

Intern Begeleiders

Een Intern Begeleider, afgekort IB-er, helpt bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer er een hulpvraag is, kijkt de IB-er samen met de ouders en de pedagogisch medewerkers wat er voor het kind nodig is.

De intern begeleider adviseert, maakt een plan van aanpak voor extra aandacht of ondersteuning én adviseert bij de overdracht naar de basisschool. Is er hulp nodig van externe partijen? Dan zorgt de IB-er ervoor dat deze erbij betrokken worden. Zo zorgen we er samen voor dat ieder kind zo optimaal mogelijk begeleid kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

Meldcode

Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht om een protocol te hebben voor wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling. Wij gebruiken hiervoor de Meldcode en werken met een aandachtsfunctionaris. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe wij moeten handelen bij het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt binnen de Kinderkoepel. Ze ondersteunt, helpt signaleren en is een vraagbaak voor collega’s en ouders. 
Klik hier voor meer informatie over de meldcode van de Rijksoverheid

Meldcode

Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht om een protocol te hebben voor wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling. Wij gebruiken hiervoor de Meldcode en werken met een aandachtsfunctionaris. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe wij moeten handelen bij het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt binnen de Kinderkoepel. Ze ondersteunt, helpt signaleren en is een vraagbaak voor collega’s en ouders. 
Klik hier voor meer informatie over de meldcode van de Rijksoverheid