Kwaliteit en zorg

Kwaliteit en zorg

Om te zorgen dat de kinderen in onze opvang op tijd de juiste ondersteuning en zorg krijgen, werken we bij de Kinderkoepel met Intern Begeleiders en hebben we een Aandachtsfunctionaris. Wat dit precies inhoudt ontdek je in de animaties op deze pagina!

Wil je meer weten over hoe de Kinderkoepel extra zorg organiseert? Lees dan het document ‘Zorgstructuur bij de Kinderkoepel’.

 

Intern Begeleiders

Een Intern Begeleider, afgekort IB-er, helpt bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer er een hulpvraag is, kijkt de IB-er samen met de ouders en de pedagogisch medewerkers wat er voor het kind nodig is.

De intern begeleider adviseert, maakt een plan van aanpak voor extra aandacht of ondersteuning én adviseert bij de overdracht naar de basisschool. Is er hulp nodig van externe partijen? Dan zorgt de IB-er ervoor dat deze erbij betrokken worden. Zo zorgen we er samen voor dat ieder kind zo optimaal mogelijk begeleid kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

Play Video
Play Video

Meldcode

Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht om een protocol te hebben voor wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling. Wij gebruiken hiervoor de Meldcode en werken met een aandachtsfunctionaris. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe wij moeten handelen bij het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt binnen de Kinderkoepel. Ze ondersteunt, helpt signaleren en is een vraagbaak voor collega’s en ouders. Heb je vragen over de Meldcode? Mail ze naar meldcode@kinderkoepel.nl

Meer informatie over de Meldcode vind je op de website van de Rijksoverheid

 

Pedagogisch coaching

Sinds de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 2018), werkt elke kinderopvangorganisatie met een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Deze professionals helpen de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van het pedagogisch beleid en ze krijgen ondersteuning waar nodig. Op deze manier dragen we bij aan verbetering van de kwaliteit van onze kinderopvang.  

Benieuwd hoe we dat bij de Kinderkoepel aanpakken? Bekijk dan deze animatie over onze pedagogische coaches.

Play Video