Ontwikkeling volgen met PeuterPlusPlan

Ontwikkeling volgen met PeuterPlusPlan

Kinderen worden door ons gestimuleerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van het volgsysteem van PeuterPlusPlan. Hoe werkt dit? In deze blog vertellen we je er meer over.

Waarom observeren
Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Door de ontwikkeling van een kind te volgen en te observeren op de groep kunnen wij, met behulp van PeuterPlusPlan, vroegtijdig aandachtspunten signaleren en hierop inspelen. Zo kunnen wij ieder kind helpen in de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling.

PeuterPlusPlan
PeuterPlusPlan is een volgsysteem wat ontwikkeld is door Bureau Educatief. Het is een digitaal hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. Het is speciaal ontwikkelt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bureau Educatief is een adviesbureau voor onderwijs en kindercentra en is gespecialiseerd in het jonge kind & voor- en vroegschoolse educatie. Op hun website https://www.bureaueducatief.nl/ vind je meer informatie over het bureau en over PeuterPlusPlan.

Welke aandachtsgebieden zijn er
Het PeuterPlusPlan volgt de ontwikkeling van het kind over zes perioden; baby, dreumes, 1ste peuterfase, 2e peuterfase, 3e peuterfase en 4e peuterfase. Per kind verzamelen wij observatiegegevens op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Bij deze vier ‘domeinen’ horen weer specifieke ontwikkeldoelen en vaardigheden per leeftijdsfase.

Waar kijken we naar
Regelmatig wordt gekeken hoe het gaat met het betreffende kind. In PeuterPlusPlan kunnen de pedagogisch medewerkers per kind goed zien in welke leeftijdsfase en ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Er wordt dan gekeken naar welke vaardigheden het kind beheerst, welke vaardigheden van het kind in ontwikkeling zijn en welke vaardigheden het kind nog niet beheerst. Zo kunnen we vroegtijdig bijsturen en bijvoorbeeld een kind meer uitdaging bieden.

Tussenrapport
Ouders ontvangen aan het einde van de babygroep, aan het einde van de dreumesgroep en op de peutergroep rond 3 jaar en 6 weken een tussenrapport van de mentor van hun kind. In dit rapport lezen ouders welke ontwikkeling hun kind heeft laten zien in de groep. Mocht er na het lezen van een rapport behoefte zijn aan een 10-minutengesprek, dan kan hiervoor altijd een afspraak worden gemaakt bij de mentor.

Overdracht naar de basisschool
Het PeuterPlusPlan sluit ook aan bij de volgsystemen die in het basisonderwijs worden gebruikt. Rondom de 4-jarige leeftijd, vlak voor het kind naar de basisschool gaat, ontvangen ouders een overdrachtsrapport. Een kopie van het overdrachtsrapport wordt, na toestemming van ouders, ook gebruikt bij de overdracht naar de basisschool. Voor kinderen met een VVE-indicatie is de overdracht naar de basisschool een verplichte standaardprocedure. Hiervoor is geen extra toestemming nodig van ouders.

Kind in beeld
Door een kind met regelmaat te observeren op de groep en dit vast te leggen in het PeuterPlusPlan, krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling en het welbevinden van dat kind bij ons op de opvang. Zo kijken wij gericht naar wat een kind nodig heeft en kunnen wij waar nodig extra ondersteuning of uitdaging aanbieden. Zo kunnen wij elk kind het maximale bieden bij ons op de opvang.

Vragen?
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Je kunt deze altijd stellen aan de pedagogisch medewerker op de groep van je kind.
Of mail je vraag naar marketing@kinderkoepel.nl.