Persbericht ‘Pact Kinderogen’

Persbericht ‘Pact Kinderogen’

Afgelopen donderdag werd officieel het Pact Kinderogen ondertekend door de samenwerkende partijen. Wat is het Pact Kinderogen, wat is het doel en wie werken hier aan mee? Het persbericht in deze blog vertelt meer over dit project. 

– Gezamenlijk Persbericht – 9 september 2021 –

Pact Kinderogen versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp
Eerder en betere ondersteuning bieden aan die kinderen en hun ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dat is het doel van het vandaag officieel ondertekende Pact Kinderogen. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs), de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning (jeugdhulp) versterken en het nog beter doen voor kinderen en gezinnen.

Samenwerken en leren van elkaar
Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te gegeven. Samen voor de kinderen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Dit wordt gedaan met 5 programmalijnen waarbij bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar leren. Het pact wil de hulp dichtbij, in de eigen wijk en in de eigen buurt, organiseren De eerste resultaten zijn al concreet, zoals bijvoorbeeld de pilot Zorg en Onderwijs. Elsbeth Vogel- de Groot is programmaleider van Pact Kinderogen: “Met dit project geven de verschillende partners aan dat zij het gezamenlijk nog beter willen doen voor alle kinderen.

Een ander mooi voorbeeld is de pilot waarbij we alle kinderen die van de kinderopvang komen een warme overdracht naar school geven. De pedagogisch medewerker kan dan uit ervaring vertellen wie het kind is. Hierdoor kan de leerkracht op school beter aansluiten bij de behoefte van het kind. In de nabije toekomst willen we voor alle kinderen zo’n warme overdracht organiseren”, aldus Vogel- de Groot.

Belangrijke stap
Door de samenwerking kan er voor iedereen veel winst behaald worden. In de eerste plaats voor kind en ouders, maar ook voor de professionals en mensen uit de praktijk. De wethouders van de gezamenlijke gemeenten geven een toelichting: “Signalen bij kinderen kunnen op school of de kinderopvang vroeg worden herkend. In samenwerking met de ouders kan er op school en de kinderopvang wat mee worden gedaan. Door de krachten te bundelen kan er bijvoorbeeld direct over de expertise van de partners worden beschikt. Hoe eerder wordt gekeken naar behandeling en ondersteuning (jeugdzorg), des te beter voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom vinden we de vandaag getekende overeenkomst een belangrijke stap”, aldus Wouter Struijk, wethouder van Nissewaard, namens de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Project Kinderogen op www.kinderogenvpg.nl. Heeft u een vraag, mail deze dan naar info@kinderogenvpg.nl.