Thematafels & ontdekhoekjes

Thematafels & ontdekhoekjes

Op onze peuteropvang groepen werken wij met thema’s. Bij deze thema’s richten wij vaak een thematafel en ontdekhoekjes in. Waarom werken we zo? In deze blog vertellen we je er meer over.

Thema’s
Op de peutergroepen werken wij een langere periode met eenzelfde thema. We hebben keuze uit verschillende thema’s zoals: ‘Welkom’, ‘Lente’, ‘Mensen, ik en jij’, ‘Kunst’, ‘Verkeer’, ‘ Sport & spel’, ‘Eten en drinken’ en ‘Herfst’. Een thema duurt bij ons ongeveer 6 weken.
Tussen twee thema’s in hanteren we op de groep een ‘thema-vrije’ week. Zo kunnen we rustig over gaan naar een nieuwe thema.

Omgeving
Bij ieder thema toveren we het lokaal om in de sfeer van het ‘thema’. We richten bijvoorbeeld een thematafel/ontdektafel in. Op deze tafel worden allemaal voorwerpen gelegd die bij het thema horen. Voorleesboekjes, foto’s of iets wat de peuters zelf gevonden hebben of van thuis mogen meenemen. Door de thematafel is het thema voor peuters en ouders gelijk herkenbaar. De thematafel is niet alleen om naar te kijken, je mag er kijken, voelen en ruiken! Ook worden er een aantal hoeken in het lokaal aangepast aan het thema, bijvoorbeeld de poppenhoek wordt een ziekenhuis, we maken een museum of een ijsjeswinkel of zetten een bak neer met allemaal kastanjes, eikeltjes en bladeren.

Herhaling en herkenbaarheid
De kracht van het werken met een thema zit hem in de herhaling en de herkenbaarheid. Door een langere periode met eenzelfde onderwerp te werken, leren de peuters spelenderwijs nieuwe woorden, begrippen en voorwerpen. Herhaling helpt ook bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. In de eerste week kennen ze het nieuwe liedje van het nieuwe thema nog niet, in de tweede week zingen ze al een paar woordjes mee en op het einde zingen sommige peuters het liedje bijna helemaal uit zichzelf.

Stimuleren en ontdekken
Bij elk thema valt er veel te ontdekken en te leren. Iedere peuter doet dit in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers bieden een gevarieerd programma aan waarbij ze de peuters spelenderwijs stimuleren en uitdagen. De activiteiten passen bij de dagindeling en er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de groep en de peuter. Op deze manier is er voor iedere peuter iets te ontdekken en worden er spelenderwijs verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Zo zorgt het werken met een thema voor veel speelplezier en verdieping!

Vragen?
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Je kunt deze altijd stellen aan de pedagogisch medewerker op de groep van jouw peuter.
Of mail je vraag naar marketing@kinderkoepel.nl.