MELDCODE & AANDACHTSFUNCTIONARIS

MELDCODE & AANDACHTSFUNCTIONARIS

Kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. Daarom vinden wij het belangrijk dat hier aandacht voor is bij de Kinderkoepel. Elk kind verdient het toch om fijn op te groeien. Bij de Kinderkoepel werken wij met de Meldcode en een aandachtsfunctionaris. Wat houdt dat in?

Kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. Daarom vinden wij het belangrijk dat hier aandacht voor is bij de Kinderkoepel. Elk kind verdient het toch om fijn op te groeien. Bij de Kinderkoepel werken wij met de Meldcode en een aandachtsfunctionaris. Wat houdt dat in?

Protocol bij kindermishandeling
Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht om een protocol te hebben voor wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling. Wij gebruiken hiervoor de Meldcode en hebben een eigen aandachtsfunctionaris aangesteld.

Wat is de meldcode?
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe wij bij de Kinderkoepel moeten handelen bij het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode gaat uit van aantal stappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over hulp organiseren en melden.

Wat is een aandachtsfunctionaris?
Als aandachtsfunctionaris ben je het aanspreekpunt binnen een organisatie wanneer het gaat over kindermishandeling. Debbie van Duin is onze aandachtsfunctionaris. Voor deze functie heeft Debbie speciaal een opleiding gevolgd en ze is lid van de Landelijke vakvereniging voor aandachtsfunctionarissen (LVAK). Ze ondersteunt collega’s bij de scholing in het signaleren van kindermishandeling, ze is aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s m.b.t. kindermishandeling en ze begeleidt collega’s tijdens het volgen van de Meldcode. Ook deelt ze informatie met verschillende instanties zoals Veilig Thuis en de Raad van Kinderbescherming, legt ze het verloop van de Meldcode vast en voert ze eventuele gesprekken met ouders.

Heb je zorgen over een kind?
Iedereen kan als hij of zij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Vragen?
Heb je vragen over de meldcode van de Kinderkoepel of heb je een vraag voor onze aandachtsfunctionaris?
Stuur dan een e-mail naar meldcode@kinderkoepel.nl. Debbie helpt je graag verder.