Over Kinderkoepel

Over Kinderkoepel

De Kinderkoepel gelooft dat goede kinderopvang serieus bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn ons uitgangspunt. Met onze 30-jarige ervaring van non-profitorganisatie in de kinderopvang staan we garant voor de continuïteit van een passend aanbod van verantwoorde kinderopvang.

Samenwerken met ouders en en andere partners is belangrijk voor de kwaliteit van de kinderopvang die wij bieden. Met elkaar creëren we een veilige en fijne omgeving waar een kind kan ontdekken, groeien en ontwikkelen.

Partner in de opvoeding

Ontwikkelen en opvoeden doe je niet alleen. De Kinderkoepel voelt zich partner van ouders in de ontwikkeling van jonge kinderen. Een goede relatie met ouders en kind is hierbij een vereiste. Daarom houden wij van persoonlijk contact, maken we goede en duidelijke afspraken met elkaar en communiceren we op een open en respectvolle manier.

Samenwerken in de Jeugdketen

Wij werken nauw samen met partners als basisscholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, gebiedsteams, wijk- en buurtinstellingen en verschillende partijen in jeugdhulpvoorzieningen. Door intensief met elkaar samen te werken creëren we een fundament waarin we kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen volgen, begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo kunnen we zorg bieden aan alle kinderen. 

Raad van Commissarissen (RvC)

De Kinderkoepel waarborgt haar beleid mede door professioneel toezicht. De holding kent een onafhankelijk samengestelde Raad van Commissarissen, waarvan de leden op basis van deskundigheid worden benoemd. De Raad van Commissarissen bewaakt als toezichthouder de visie en strategie en het gevoerde en te voeren beleid.

Oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders betrokken zijn bij onze organisatie. Wij nodigen ouders dan ook van harte uit mee te denken over onze kinderopvang. Dat kan in de oudercommissie. We willen ouders graag actief betrekken en hun mening horen over beleidsmatige thema’s.

Wij streven ernaar dat iedere unit een eigen oudercommissie heeft. Bij kleine locaties met minder dan 50 kinderen, maken we gebruik van andere manieren van ouderraadpleging.