Uitvoering compensatieregeling bekend!

Uitvoering compensatieregeling bekend!

Ouders die tijdens de sluiten van de kinderopvang vanwege het Corona-virus niet naar de opvang konden, worden hiervoor gecompenseerd d.m.v. de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’. In deze blog vertellen we je hier meer over.

Hoe kun je de vergoeding krijgen?
Je hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan krijg je tussen half juni en eind juni 2020 vanzelf een brief van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) over de vergoeding.

Hoeveel vergoeding krijg ik?
Er gelden een aantal voorwaarden voor de vergoeding van de SVB. Je krijgt bijvoorbeeld een vergoeding tot en met het maximum uurtarief. Op de website van de SVB kun je terecht voor alle informatie en voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding.

Wanneer kan ik mijn bedrag verwachten?
De SVB geeft in haar informatie aan dat zij rond 8 juli de bedragen verwachten uit te gaan keren. Het geld wordt gestort op de bankrekening die zij van de Belastingdienst/Toeslagen hebben ontvangen. Wanneer je de kinderopvangtoeslag direct bij de Kinderkoepel laat storten, ontvang je na 8 juli deze vergoeding via onze organisatie.

Compensatie van de Kinderkoepel
De Kinderkoepel voert ook een deel van de compensatieregeling uit. Over de periode van volledige sluiting, dit is van 16 maart tot 11 mei, ontvang je van ons ook een deel van de kosten terug. Dit is het verschil tussen het uurtarief van je opvangpakket en het maximum uurtarief. Dit deel van de vergoeding zal eind juni worden uitbetaald. Ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling bij peuteropvang, ontvangen rond die tijd de volledige eigen bijdrage over de periode 16 maart tot 11 mei terug vanuit de Kinderkoepel

Vragen?
Heb je vragen over de compensatieregeling van de Kinderkoepel, stuur dan een e-mail naar de financiële administratie via m.vanderperk@kinderkoepel.nl.

Belangrijke linkjes
Klik hier voor meer informatie over de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ van de SVB.