Onze locaties gaan weer open!

Onze locaties gaan weer open!

Vanaf maandag 8 februari mogen onze dagopvanglocaties en peuteropvanglocaties weer open. De BSO blijft gesloten, de noodopvang blijft beschikbaar voor BSO. Op alle locaties gelden diverse maatregelen m.b.t. Corona. In deze blog vertellen we je hier meer over.

Samen verantwoordelijk
Voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, medewerkers en ouders en verzorgers is het belangrijk dat we ons samen blijven inzetten en houden aan de geldende maatregelen. De overheid roept op om zoveel mogelijk thuis te werken en om reisbewegingen te beperken en contactmomenten te vermijden. Dit laatste geldt ook voor op het schoolplein en bij inloop van onze kinderopvanglocaties. Alleen op die manier is het verantwoord om weer open te gaan. We moeten het samen doen!

Maatregelen op alle locaties blijven gelden
Op al onze locaties blijven maatregelen van kracht, wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Dit zijn de maatregelen die gelden op alle locaties:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand bij volwassenen, zowel binnen als buiten (blijf buiten de gemarkeerde lijnen).
 • Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
 • We schudden geen handen.
 • Volwassenen wassen hun handen of gebruiken hand-gel bij binnenkomst en vertrek.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Ouders betreden het pand niet en verlaten het plein na het brengen en halen van de kinderen weer zo snel mogelijk.
 • Wij verzoeken ouders een mondkapje te dragen bij het halen en brengen.
 • Eén ouder of volwassene brengt de kinderen tot aan het hek of op een andere, eerder afgesproken plek.
 • Na het brengen verlaat de ouder of volwassene zo snel mogelijk het terrein.
 • Er wordt een korte overdracht gegeven bij het hek of de eerder afgesproken plek.
 • Je kunt altijd een telefonische afspraak maken met de mentor van je kind als je vragen hebt met betrekking tot de opvang of ontwikkeling van je kind(eren).
 • Een fysieke rondleiding op locatie is niet mogelijk. Van (bijna) alle locaties hebben wij een video-rondleiding gemaakt.
  Deze kun je vinden op ons YouTube-kanaal. Klik hier voor de link.
 • De BSO is alleen open voor noodopvang.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?
Wanneer je kind ziekteverschijnselen heeft, dan mag hij of zij niet naar de opvang komen. Wij hanteren hierbij de Beslisboom die gemaakt is door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Klik hier voor de link naar de Beslisboom in het Nederlands, klik hier voor de Engelse versie.

BSO-noodopvang
De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO ook door blijven lopen, voor de dagopvang en peuteropvang stopt het vanaf 6 februari. Om in aanmerking te komen voor BSO-noodopvang gelden de volgende voorwaarden:

 • Noodopvang is voor BSO-kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • én die al een overeenkomst hebben met de kinderopvang;
 • én de noodopvang geldt alleen voor het aantal uren wat in de BSO-overeenkomst is afgesproken.

Aanmelden BSO-noodopvang blijft verplicht
Zonder aanmelding is BSO-noodopvang niet mogelijk. Als je in aanmerking komt voor noodopvang, dan moet je tenminste 2 dagen voor de benodigde kinderopvang je zoon of dochter hiervoor aanmelden. Bij een latere aanmelding kunnen wij de opvang niet garanderen. Aanmelden voor noodopvang kan via het e-mailadres administratie@kinderkoepel.nl. Vermeld in de aanmelding de naam  van je zoon of dochter, de datum, de tijd dat je zoon of dochter opgevangen moet worden en je beroep.

Vragen?
Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar administratie@kinderkoepel.nl of neem contact op met de administratie van de Kinderkoepel op 0181-325049 (optie 1). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Belangrijke linkjes

 • Klik hier voor het overzicht van de cruciale beroepen
 • Klik hier voor de Beslisboom over hoe te handelen als je zoon of dochter klachten heeft, klik hier voor de Engelse versie.
 • Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling en andere antwoorden van het RIVM op de meest gestelde vragen over Corona en Kinderopvang.
 • Klik hier voor de link naar de playlist ‘Rondleidingen’ op ons YouTube-kanaal.