MOGEN WIJ EEN PAAR MINUTEN VAN JE TIJD?

MOGEN WIJ EEN PAAR MINUTEN VAN JE TIJD?

Op de dagopvang en de BSO hebben wij dagelijks contact met je zoon of dochter. Als je je kind op komt halen vindt er een korte overdracht plaats van die dag. Wij vinden het belangrijk om af en toe wat verder in te gaan op hoe het eigenlijk gaat met je zoon of dochter bij onze dagopvang of BSO. Hiervoor hebben wij o.a. de oudergesprekken. Hoe werkt dat en waarom doen we dit eigenlijk?

Op de dagopvang en de BSO hebben wij dagelijks contact met je zoon of dochter. Als je je kind op komt halen vindt er een korte overdracht plaats van die dag. Wij vinden het belangrijk om af en toe wat verder in te gaan op hoe het eigenlijk gaat met je zoon of dochter bij onze dagopvang of BSO. Hiervoor hebben wij o.a. de oudergesprekken. Hoe werkt dat en waarom doen we dit eigenlijk?

Wat is het doel van dit gesprek?
Tijdens het oudergesprek wordt het welbevinden en de ontwikkeling van je kind besproken. Daarnaast willen we graag weten of je tevreden bent over onze dienstverlening. In een kort persoonlijk gesprek gaat dit vaak makkelijker dan bij de overdracht aan het einde van de dag. We staan heel even stil bij hoe het met je kind gaat bij ons op de opvang. Voelt je kind zich fijn bij ons, kunnen wij nog iets toevoegen en zijn er bijvoorbeeld nog bijzonderheden vanuit thuis waar we rekening mee moeten houden?

Hoe werkt het?
Het oudergesprek vindt altijd plaats met de mentor van je kind. Wel zo handig, want de mentor kent je zoon of dochter extra goed. Van tevoren vul je een vragenlijst in. Zit je zoon of dochter op de 8+ van de BSO, dan krijgt hij of zij een eigen vragenlijst om in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst vindt dan het oudergesprek plaats. Na het gesprek ontvang je altijd een kort verslag. Mocht er nog een extra gesprek of actie nodig zijn, dan wordt dit ingepland.

Hoe vaak is er een oudergesprek?
Minimaal 1 keer per jaar willen we graag een oudergesprek inplannen. Op de dagopvang kijken we vooral naar de leeftijd en vindt een gesprek plaats rondom de overgang naar een volgende groep. Zo vindt het gesprek over baby’s rond hun 10 maanden plaats. Bij de dreumesen is het gesprek wanneer ze bijna twee jaar zijn, omdat ze rond die tijd gaan wennen bij de peutergroep. Heb je een peuter, dan is er een kort gesprek wanneer je peuter ongeveer 3 jaar en 10 maanden is. Hierbij wordt o.a. de overgang naar de basisschool besproken. Bij de BSO worden de oudergesprekken vaak in het najaar ingepland of rond de verjaardagen van de kinderen. Je ontvangt van locatie altijd een uitnodiging voor een gesprek of je kunt je hiervoor intekenen op een lijst op jouw locatie.

Vrijblijvend, maar wel belangrijk
Een oudergesprek is vrijblijvend en geen verplichting. Wij vinden het gesprek altijd wel heel waardevol. Het is prettig om even kort met ouders te praten over hoe het gaat. Uitwisseling van ervaringen over én met het kind tussen ouders en de opvang is zo belangrijk. Samen dragen we op deze manier bij aan een leuke en fijne tijd voor je zoon of dochter bij onze opvang. En daar gaat het toch om?

Vragen?
Is er aanleiding voor een extra gesprek of wil je zelf graag een oudergesprek aanvragen tussendoor, dat kan natuurlijk altijd. Ga naar onze website, klik hier en vul een contactformulier in. Onze collega’s van locatie helpen je graag verder.