Maatregelen na de zomervakantie

Maatregelen na de zomervakantie

Vandaag is alweer de laatste dag van de zomervakantie. Al onze locaties zijn vanaf a.s. maandag 31 augustus weer volledig geopend en alle peuterspeelzalen en basisscholen gaan ook weer van start. Er gelden nog steeds diverse maatregelen m.b.t. Corona op al onze locaties. In deze blog vertellen we je hier meer over.

Voorwaarden op alle locaties blijven gelden
Ook na de zomervakantie blijven maatregelen m.b.t. Corona van kracht op al onze locaties. Voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, medewerkers en ouders en verzorgers is het belangrijk dat we ons samen blijven inzetten en houden aan de geldende maatregelen. We moeten het samen doen! De voorwaarden voor onze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol voor de kinderopvang, wij zijn verplicht ons hieraan te houden. Tevens volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor de meest gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid over Corona en kinderopvang .

Algemene maatregelen die gelden op alle locaties

 • Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen op de locaties is weer toegestaan.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand bij volwassenen, zowel binnen als buiten (blijf buiten de gemarkeerde lijnen).
 • Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
 • We schudden geen handen.
 • Volwassenen wassen hun handen of gebruiken hand-gel bij binnenkomst en vertrek.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Ouders betreden het pand niet en verlaten het plein na het brengen en halen van de kinderen weer zo snel mogelijk.
 • Eén ouder of volwassene brengt de kinderen tot aan het hek of op een andere, eerder afgesproken plek.
 • Na het brengen verlaat de ouder of volwassene zo snel mogelijk het terrein.
 • Er wordt een korte overdracht gegeven bij het hek of de eerder afgesproken plek.
 • Intake gesprekken mogen weer plaatsvinden op locatie met één ouder.
 • Je kunt altijd een telefonische afspraak maken met de mentor van je kind als je vragen hebt met betrekking tot de opvang of ontwikkeling van je kind(eren).

Personeel
Ook ons personeel houdt zich aan de 1,5 meter maatregel. We beperken het lopen van en naar andere groepen. Per ruimte (keuken, wasruimte, verschoonruimte) werkt slechts één beroepskracht tegelijk. Stagiaires worden per groep ingezet en er wordt tevens extra prioriteit gegeven aan het schoonmaken van o.a. speelgoed, deurklinken en toiletten en we letten extra op goede ventilatie.

Vakantie in ‘oranje’ of ‘rood’-gebied
Ben je in een code oranje of rood gebied met vakantie geweest de afgelopen periode, dan gelden aanvullende maatregelen. De Brancheverenigingen en oudervereniging Boink hebben een handige Beslisboom gemaakt die je kunt gebruiken om te bekijken of je kind naar de opvang mag komen. De Beslisboom kun je ook downloaden, klik hier voor de link.

Ziekteverschijnselen
Als een kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, dan mag het kind niet naar de opvang! Kinderen mogen wel naar de kinderopvang als zij alleen neusverkouden zijn.

Daarnaast gelden de volgende maatregelen als iemand getest wordt binnen jouw gezin:

 • Wordt er iemand binnen uw gezin getest die alleen hoest, meld dit dan altijd bij de medewerker van de groep.
 • Wordt er iemand binnen uw gezin getest die hoest, koorts heeft en benauwd is? Dan blijft het gehele gezin thuis en mogen de leden van het gezin niet op onze locaties aanwezig zijn tot de uitslag van de test.
 • Is er iemand in uw gezin positief getest? Dan mogen alle leden van het gezin tien dagen niet op onze locaties aanwezig zijn.

Vragen?
Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar administratie@kinderkoepel.nl of neem contact op met de administratie van de Kinderkoepel
op 0181-325049 (optie 1). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Belangrijke linkjes
Klik hier voor de antwoorden van het RIVM op de meest gestelde vragen over Corona en Kinderopvang.
Klik hier voor de Beslisboom van Branchevereniging BOINK bij terugkeer vakantie uit ‘oranje’ of ‘rood’-gebied.