Kinderopvang niet eerder open!

Kinderopvang niet eerder open!

De huidige lockdown tot en met 9 februari blijft van kracht. De regering heeft deze week besloten dat de basisscholen en de kinderopvang niet eerder open gaan. Wat betekent dit voor onze ouders, kinderen en medewerkers? In deze blog vertellen we je hier meer over.

Kinderopvang en peuterspeelzalen blijven dicht tot en met 9 februari
Al onze dagopvang-, BSO- en peuterspeelzaal locaties blijven gesloten tot en met 9 februari.

Wat betekent dit voor ouders
Voor ouders betekent dit dat zij hun zoon of dochter niet naar een kinderopvanglocatie van de Kinderkoepel kunnen brengen. Alleen de noodopvang blijft geopend.

Voorwaarden noodopvang
Voor de noodopvang bij de Kinderkoepel gelden de volgende voorwaarden:

  • Noodopvang is voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • én die al een overeenkomst hebben met de kinderopvang;
  • én de noodopvang geldt alleen voor het aantal uren wat in de overeenkomst is afgesproken.

Aanmelden noodopvang blijft verplicht
Zonder aanmelding is noodopvang niet mogelijk. Als je in aanmerking komt voor noodopvang, dan moet je tenminste 2 dagen voor de benodigde kinderopvang je zoon of dochter hiervoor aanmelden. Bij een latere aanmelding kunnen wij de opvang niet garanderen. Aanmelden voor noodopvang kan via het e-mailadres administratie@kinderkoepel.nl. Vermeld in de aanmelding de naam  van je zoon of dochter, de datum, de tijd dat je zoon of dochter opgevangen moet worden en je beroep. Bij voorkeur ontvangen wij alvast aanmeldingen tot en met dinsdag 9 februari 2021, zodat wij e.e.a. op tijd in kunnen plannen.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?
Waneer je kind voor noodopvang aangemeld is en ziekteverschijnselen heeft, dan mag hij of zij niet naar de noodopvang. Wij hanteren hierbij de beslisboom die gemaakt is door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Klik hier voor de link naar de beslisboom.

Hoe zit het met de financiën?
De compensatieregeling blijft van kracht zijn. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang, worden gecompenseerd. Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling. Wel worden ouders verzocht om de facturen gewoon door te betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst, zo houd je het recht op kinderopvangtoeslag en de compensatieregeling. De kinderopvangtoeslag wordt gewoon doorbetaald.

Vragen?
Via ons kantoor, website en social media kanalen houden we iedereen zoveel mogelijk up-to-date over de ontwikkelingen. Voor uiterste noodgevallen en of overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer  0181-325049.

Belangrijke linkjes:

  • Klik hier voor het overzicht van de cruciale beroepen
  • Klik hier voor de beslisboom over hoe te handelen als je zoon of dochter klachten heeft
  • Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling