Alle locaties gesloten vanaf 16 december!

Alle locaties gesloten vanaf 16 december!

Op maandagavond 14 december heeft de regering een lockdown afgekondigd. Tijdens deze lockdown moeten ook al kinderopvanglocaties dicht. Wat betekent dit voor onze ouders, kinderen en medewerkers? In deze blog vertellen we je hier meer over.

Kinderopvang en peuterspeelzalen dicht tot en met 15 januari
Vanaf vandaag woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari 2021 zijn al onze dagopvang-, BSO- en peuteropvanglocaties gesloten. Deze sluiting is onderdeel van de lockdown die afgelopen maandagavond door de regering is afgekondigd.

Wat betekent dit voor ouders
Voor ouders betekent dit dat zij, vanaf woensdag 16 december, hun zoon of dochter niet meer naar een kinderopvanglocatie van de Kinderkoepel kunnen brengen. Dit geldt voor de dagopvang, de peuteropvang en de BSO-locaties. De sluiting van onze locaties duurt in ieder geval tot en met vrijdag 15 januari 2021.

Noodopvang
Voor de Kinderkoepel betekent de sluiting dat wij vanaf vandaag alleen noodopvang aanbieden. Noodopvang is er alleen voor ouders met cruciale beroepen én als zij hun opvang echt niet zelf kunnen regelen. Om in aanmerking te komen voor noodopvang moet je al klant zijn van de Kinderkoepel en één of beide ouders moeten behoren tot de cruciale beroepsgroepen. Daarnaast kun je alleen van de noodopvang gebruik maken voor het aantal uren wat in de overeenkomst is afgesproken. Let op; dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Een overzicht van de cruciale beroepen is terug te vinden op de website van de rijksoverheid, klik hier voor de link.

Aanmelden noodopvang verplicht
Zonder aanmelding is noodopvang niet mogelijk. Als je in aanmerking komt voor noodopvang, dan moet je tenminste 2 dagen voor de benodigde kinderopvang je zoon of dochter hiervoor aanmelden. Bij een latere aanmelding kunnen wij de opvang niet garanderen. Aanmelden voor noodopvang kan via het e-mailadres administratie@kinderkoepel.nl. Vermeld in de aanmelding de naam  van je zoon of dochter, de datum, de tijd dat je zoon of dochter opgevangen moet worden en je beroep. Bij voorkeur ontvangen wij alvast aanmeldingen tot en met vrijdag 15 januari 2021, zodat wij e.e.a. op tijd in kunnen plannen.

Heeft je kind klachten?
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de noodopvang. Wij hanteren hierbij de beslisboom die gemaakt is door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Klik hier voor de link naar de beslisboom.

Compensatieregeling
De compensatieregeling zal weer van kracht zijn. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang, worden gecompenseerd. Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling. Wel worden ouders verzocht om de facturen gewoon door te betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst, zo houd je het recht op kinderopvangtoeslag en de compensatieregeling. De kinderopvangtoeslag wordt gewoon doorbetaald.

Communicatie naar ouders
Alle ouders van de Kinderkoepel zijn inmiddels via e-mail geïnformeerd over de sluiting van onze locaties. Via ons kantoor, website en social media kanalen houden we iedereen zoveel mogelijk up-to-date over de ontwikkelingen. Voor uiterste noodgevallen en of overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer  0181-325049.

Belangrijke linkjes:

  • Klik hier voor het overzicht van de cruciale beroepen
  • Klik hier voor de beslisboom over hoe te handelen als je zoon of dochter klachten heeft
  • Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling