Wethouder op bezoek bij Waterwoezels

Wethouder op bezoek bij Waterwoezels

Vandaag kwam wethouder Hans van der Velde een kijkje nemen op de peuteropvang van Waterwoezels tijdens de lunch. De wethouder werd ontvangen door Arida Spek (locatiemanager Waterwiebels & Waterwoezels) en Ed Knegt (algemeen directeur).

Woensdag 8 juli kwam wethouder Hans van der Velde een kijkje nemen op de peuteropvang van Waterwoezels tijdens de lunch. De wethouder werd ontvangen door Arida Spek (locatiemanager Waterwiebels & Waterwoezels) en Ed Knegt (algemeen directeur).

Het aantal uren voorschoolse educatie (VVE) en Peuteropvang is per 1 mei door de gemeente uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Gemeente Hellevoetsluis heeft hiervoor subsidie verleend.
Door de verlenging kunnen peuters nu een langer dagdeel naar de peuteropvang en voor VVE-kinderen is er een extra gratis dagdeel op woensdag. Jolanda en Iris, de pedagogisch medewerkers van deze groep, hebben de wethouder enthousiast verteld over de voordelen voor de peuters door de uitbreiding van de uren.

Meer mogelijkheden
De extra tijd geeft mogelijkheden om het aanbod voor de peuters te verbeteren. Door de verruiming van de uren kunnen we de peuters meer verdieping bieden. We werken op de groep met een herhalend thema. Nu houden we een thema 6 weken aan i.p.v. 3 weken. Er is meer tijd voor vrij spel. Vrij spel is belangrijk voor de ontwikkeling van peuters, zij kunnen zich in hun eigen spel lekker uitleven en hun eigen creativiteit gebruiken. Daarnaast is er nu tijd voor een gezamenlijke lunch. Samen eten is niet alleen gezellig, maar de peuters leren er ook van. Ze smeren bijvoorbeeld zelf een boterham en leren samen eten en aan tafel zitten. Zo oefenen zij hun fijne motoriek en sociale vaardigheden. En de lunch aan tafel blijkt ook een heerlijk rustmoment te zijn tussen het spelen door, vertelden Iris en Jolanda. Aan tafel komen de mooiste verhalen naar boven!

Het nieuwe kind-volgsysteem
Alle ontwikkelingen van de peuters worden bijgehouden in het nieuwe kind-volgsysteem PeuterPlusPlan. Er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek van de peuters. Het volgsysteem biedt een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het betreffende kind en biedt inspiratie om aan de slag te gaan met de peuter, het nodigt uit om te kijken naar het pedagogisch handelen op de groep, naar de aanwezige en beschikbare materialen en de activiteiten die worden aangeboden. De uitbreiding van uren door Gemeente Hellevoetsluis helpt ons om een beter aanbod te bieden. Zo krijgt elke peuter de beste kans om zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo!