Wat doet een pedagogisch coach?

Wat doet een pedagogisch coach?

Met ingang van 1 januari is Gabi Pronk pedagogisch coach bij de Kinderkoepel. Deze functie is nieuw in de kinderopvang. Wat doet een pedagogisch coach eigenlijk?

Met ingang van 1 januari 2019 is Gabi Pronk pedagogisch coach bij de Kinderkoepel. Deze functie is nieuw in de kinderopvang. Wat doet een pedagogisch coach eigenlijk?

Rol pedagogisch coach
De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. Als pedagogisch coach ondersteunt Gabi pedagogisch medewerkers om zowel hun pedagogische als didactische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.

Waarom is deze functie ontstaan
Steeds meer kinderen gaan tegenwoordig naar de kinderopvang. Kinderopvang is meer dan opvang alleen: kinderopvang is een VAK. De ontwikkeling van jonge kinderen staat steeds vaker centraal. Kinderopvang is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Kwaliteit is daarbij heel belangrijk. Om de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland te kunnen waarborgen en verhogen zijn er nieuwe kwaliteitseisen vastgelegd in de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Eén van de onderdelen van deze wetgeving is de (verplichte) invoering van de functie van pedagogisch coach. Elke medewerker moet de mogelijkheid krijgen om gecoacht te worden.

Hoe gaat het coachen in de praktijk
Bij de Kinderkoepel hebben wij ervoor gekozen om de coaching te starten met het maken video-opnamen. De coaching vindt plaats op de dagopvang, de BSO en de peuterspeelzalen. Gabi brengt de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers gedurende de hele dag in beeld, bijvoorbeeld bij de tafelmomenten, in de kring, bij het voeden of verzorgen, het buiten spelen of bij gestructureerde activiteiten. Samen bekijken en bespreken ze achteraf de beelden en analyseren ze op welke interactievaardigheden de pedagogisch medewerker zich verder kan ontwikkelen en wat hij of zij daarvoor nodig heeft.

Merkt mijn kind iets van de coaching
De opnames zijn zeker niet bedoeld om kinderen in beeld te brengen, het gedrag van kinderen te bekijken of te beoordelen. De video’s worden gemaakt om de interactie van de medewerker en de groep vast te leggen. Uiteraard komen de kinderen in beeld, want het gaat ten slotte om de interactie met de kinderen. Na het bespreken van de gemaakte beelden tussen coach en medewerker worden de video-opnamen direct verwijderd.

Wat wil de Kinderkoepel met de coaching bereiken
De coaching helpt ons de best mogelijke opvangkwaliteit te kunnen bieden aan kinderen en ouders. Daarbij ondersteunt en motiveert het de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Wat ons betreft een win-win situatie.

Meer informatie?
Heb je vragen over de pedagogisch coach of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar g.pronk@kinderkoepel.nl. Gabi vertelt je er graag meer over.