Stage

Leren in de praktijk
Wij vinden het bijzonder belangrijk dat toekomstige medewerkers in de kinderopvang juist geschoold worden en voldoende praktijkgevoel meekrijgen. Wij leiden ook zelf pedagogisch medewerkers op in onze kindercentra via een eigen stageprogramma. Hiervoor is een samenwerking met het Albeda college, ROC Zadkine uit Spijkenisse en Hogeschool Rotterdam.

Erkend leerbedrijf
De Kinderkoepel is tevens aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband voor stagebeleid en  is een erkend leerbedrijf van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSB).

BBL-traject
In 2019 zijn we begonnen met het werven van pedagogisch medewerkers die hun opleiding via de Beroepsbegeleidende Leerweg volgen. Hiervoor hanteert de Kinderkoepel eigen selectiecriteria.
Soorten stageplekken
Op dit moment bieden wij stageplekken aan voor de volgende opleidingen:

  • Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3
  • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4
  • HBO Associate degree Pedagogisch Educatief Professional
  • Sport- en Bewegingsleider niveau 3 (1 plek)

Wil je meer informatie?
Heb je interesse in een stageplek bij de Kinderkoepel? Annette is onze praktijkopleider. Bij haar kun je terecht voor vragen over onze stagemogelijkheden.
Je kunt haar bereiken via: stage@kinderkoepel.nl.

Beroepspraktijkvorming
De Kinderkoepel leidt beroepskrachten op, we vinden het belangrijk dat mensen het vak kunnen leren.
Daarvoor bestaat een plan waarmee wij de beroepskrachten in opleiding begeleiden.
Dat BPV vindt je hier.

 

 

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.