Personeel

Vakkundig en gekwalificeerd
Wij besteden veel aandacht aan de aanname, het functioneren en de ontwikkeling van ons personeel. Wij zijn er van overtuigd dat vakkennis, passie en plezier samen leiden tot resultaat en kwaliteit. Daarom staat collegialiteit, samenwerking en leren hoog in het vaandel.

VOG en E-Hak
De Kinderkoepel werkt uitsluitend met volledig gekwalificeerd personeel.  Alle medewerkers en vrijwilligers van de Kinderkoepel hebben een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en zij staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang voor de continue screening. Alle pedagogisch medewerkers hebben een certificaat voor kinder-EHBO en onze medewerkers volgen regelmatig vakinhoudelijke opleidingen, zoals bijvoorbeeld voor babyspecialist of VVE gecertificeerde beroepskracht.

 

Pedagogisch coach
Wij werken voortdurend aan de pedagogische kwaliteit van onze opvang. Onderdeel hiervan is de inzet van een pedagogisch coach. Onze coaches coachen pedagogisch medewerkers op onze dagopvang-, BSO- en peuteropvanglocaties en ondersteunen de pedagogisch beroepskrachten in hun persoonlijke ontwikkeling. Samen wordt bekeken waar de pedagogisch medewerker zich verder kan ontwikkelen en wat hij of zij daarvoor nodig heeft.

Meldcode
Bij de Kinderkoepel werken wij bij een vermoeden van kindermishandeling met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor meer informatie over de meldcode van de Rijksoverheid. Bij de Kinderkoepel hebben wij een aandachtsfunctionaris. Zij is aanspreekpunt binnen onze organisatie wanneer het gaat over kindermishandeling. Klik hier voor meer informatie over onze aandachtsfunctionaris.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.