Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat wij hierover met elkaar in gesprek gaan. Wij hebben hiervoor een klachtenregeling voor Klanten opgesteld. (Klik hier voor de procedure van klachtenregeling.)

Het uitgangspunt is dat een eventuele klacht van u altijd met de organisatie wordt besproken. U kunt op elke locatie de medewerkers aanspreken voor uw klacht. Indien u een klachtenformulier wilt invullen, klik dan hier. Op elke locatie kunt u het klachtenformulier ook opvragen.

Heeft u geen klacht maar een tip voor ons, dan horen wij dat graag. Klik hier voor het verbeterformulier of vraag een verbeterformulier aan op locatie.

Voor externe behandeling van klachten is de Kinderkoepel aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij deze commissie is een apart Klachtenloket voor kinderopvang en peuterspeelzalen.

Het klachtenloket is te bereiken via een eigen website, www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.