Nu ook VVE bij PSZ in Heenvliet en Zuidland

Nu ook VVE bij PSZ in Heenvliet en Zuidland

Met ingang van 1 november 2016 start de Kinderkoepel op de peuterspeelzaal in Heenvliet en Zuidland met een VVE programma (vroeg en voorschoolse educatie). Op de peuterspeelzalen in Hellevoetsluis en Brielle wordt al met een VVE programma gewerkt.

Met ingang van 1 november 2016 start de Kinderkoepel op de peuterspeelzaal in Heenvliet en Zuidland met een VVE programma (vroeg en voorschoolse educatie). Op de peuterspeelzalen in Hellevoetsluis en Brielle wordt al met een VVE programma gewerkt. Vanaf 1 november geldt dit ook voor de peuterspeelzaal locaties in Zuidland en Heenvliet. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand te laten inhalen voordat ze aan groep 1 beginnen.

Alle peuters werken met de methode van Piramide. Deze methode is opgebouwd rond verschillende thema’s. Aan de hand van thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd, er valt voor peuters heel wat te ontdekken. Denk hierbij aan taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen met een door het CJG (consultatiebureau) geïndiceerde taalachterstand krijgen de mogelijkheid geboden om twee extra dagdelen per week te komen. Gecombineerd met de basisplaatsing van twee dagdelen, komen zij dan in totaal vier dagdelen per week. Tijdens deze vier dagdelen krijgen ze extra begeleiding die de taalontwikkeling stimuleert. Zo kunnen zij spelenderwijs groeien in hun ontwikkeling en worden ze voorbereid op de basisschool.

Wilt u meer informatie over de peuterspeelzalen van de Kinderkoepel, kijk dan op onze website of bel 0181-325049 voor meer informatie.