POV Waterwijs

Peuteropvang Waterwijs is gevestigd in OBS de Kring. Op deze locatie hebben we momenteel 1 peuteropvanggroep voor peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De peutergroep is geopend tijdens schoolweken en gesloten tijdens schoolvakanties. Je kunt kiezen voor 1 dag of een combinatie van dagen. Dit zijn de dagen:

  • maandagochtend
  • dinsdagochtend (gaat open bij voldoende aanmeldingen)
  • donderdagochtend
  • vrijdagochtend (gaat open bij voldoenden aanmeldingen)
    (Een ochtend is van 8.30 uur tot 12.30 uur)

Op deze locatie bieden we geen VE-programma.

Heb je interesse in peuteropvang op deze nieuwe locatie? Schrijf je in via het inschrijfformulier op onze website.

Bekijk online rondleiding

Praktische informatie

LRK

Peuteropvang: 971481301 
Openingstijden peuteropvang

Ochtend: van 8.30 tot 12.30 uur

Contact oudercommissie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op deze locatie bieden we geen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Inschrijven

Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan via de onderstaande button.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf het moment dat je zwanger bent.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar en 6 maanden.
Inschrijven voor BSO kan vanaf 3 jaar.