POV De Peuterhoek

POV De Peuterhoek

Peuteropvang De Peuterhoek is gevestigd in kindcentrum De Samenstroom. Bij de Peuterhoek zijn 4 peutergroepen. Een plaatsing op de peuteropvang is altijd een vaste combinatie van een ochtend en een middag. De ochtend is van 8.15 tot 12.00 uur. De middag is van 13.00 tot 15.30 uur.

Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Wil je alvast een kijkje nemen op deze locatie? Bekijk dan de rondleiding video.

Bekijk online rondleiding

Praktische informatie

LRK

Peuteropvang: 199311511 
Openingstijden peuteropvang

Ochtend: van 8.15 tot 12.00 uur
Middag: van 13.00 tot 15.30 uur

Contact oudercommissie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Inschrijven

Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan via de onderstaande button.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf het moment dat je zwanger bent.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar en 6 maanden.
Inschrijven voor BSO kan vanaf 3 jaar.