POV Brielle

De peuteropvang Brielle is gevestigd in het zorggebouw in Brielle. Deze locatie heeft 4 groepen. Een plaatsing op de peuteropvang in Brielle is altijd een vaste combinatie van een ochtend en een middag. De ochtend is van 8.30 tot 12.00 uur. De middag is van 13.00 tot 15.30 uur. Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

LET OP: Vanwege de sluiting van Brielle Dependance worden de groepen van deze locatie tijdelijk in Vierpolders opgevangen. Zodra wij in Brielle nieuwe huisvesting hebben gevonden gaan deze groepen weer terug naar Brielle. Tot die tijd vindt de opvang plaats in Vierpolders.

Wil je alvast een kijkje nemen op  de locatie van Brielle? Bekijk dan de rondleiding video.

Bekijk online rondleiding

Praktische informatie

LRK

Peuteropvang: 207594570 
Openingstijden peuteropvang

Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur
Middag: van 13.00 tot 15.30 uur

Contact oudercommissie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Inschrijven

Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan via de onderstaande button.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf het moment dat je zwanger bent.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar en 6 maanden.
Inschrijven voor BSO kan vanaf 3 jaar.