POV Brielle

De peuteropvang Brielle is gevestigd in het zorggebouw in Brielle. Een plaatsing op de peuteropvang in Brielle is altijd een vaste combinatie van een ochtend en een middag. Deze locatie heeft 4 groepen met de volgende dagdeelcombinaties:

  • maandagochtend/donderdagmiddag 
  • maandagmiddag/donderdagochtend 
  • dinsdagochtend/vrijdagmiddag 
  • dinsdagmiddag/vrijdagochtend
    (van 8.30 tot 12.00 uur / van 13.00 tot 15.30 uur)

 

Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Op woensdagochtend is een extra dagdeel voor alleen VVE-peuters, dit dagdeel is van 8:15 tot 12:15 uur.

Wil je alvast een kijkje nemen op  de locatie van Brielle? Bekijk dan de rondleiding video.

Bekijk online rondleiding

Praktische informatie

LRK

Peuteropvang: 207594570 
Openingstijden peuteropvang

Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur
Middag: van 13.00 tot 15.30 uur

Contact oudercommissie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op deze locatie bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Inschrijven

Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan via de onderstaande button.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf het moment dat je zwanger bent.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar en 6 maanden.
Inschrijven voor BSO kan vanaf 3 jaar.