BSO Wielewater

BSO Wielewater

BSO Wielewater is gevestigd in kindcentrum De Samenstroom. In dit nieuwe gebouw werken kinderopvang, zorg en school nauw samen.

Op deze bso locatie worden kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar opgevangen. We werken met een 4+ groep en een 7+ groep.

In het gebouw gebruiken wij meerdere ruimtes, zoals de keuken, het speellokaal, de centrale hal en de natuurlijke speelpleinen buiten.

Rondleiding aanvragen

Praktische informatie

LRK

BSO: 173858065 
Openingstijden BSO

De BSO is geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.
Het eerste half uur (7.00 – 7.30 uur) en het laatste half uur (18.00 – 18.30 uur) kunnen optioneel worden afgenomen.

Contact oudercommissie

Gekoppelde scholen BSO

Ben je 4 jaar of ouder en zit je op één van onderstaande basisscholen? Dan is BSO Wielewater jouw locatie.

Logo Hendrik Boogaard
Logo Montessori
Logo Schrijverke
Logo Wateringe
Logo Windroos
Logo De Samenstroom

Activiteitenprogramma's BSO

Inschrijven

Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Inschrijven kan via de onderstaande button.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf het moment dat je zwanger bent.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar en 6 maanden.
Inschrijven voor BSO kan vanaf 3 jaar.