IKC de Zeester geopend!

IKC de Zeester geopend!

Vanochtend heeft burgemeester Milène Junius in de Struyten het Integraal Kindcentrum (IKC) De Zeester geopend. Kinderen, ouders, leerkrachten, BSO, PSZ, de Bibliotheek en schoolbesturen waren allemaal aanwezig bij de feestelijke opening.

Vanochtend heeft burgemeester Milène Junius in de Struyten het Integraal Kindcentrum (IKC) De Zeester geopend. Kinderen, ouders, leerkrachten, BSO, PSZ, de Bibliotheek en schoolbesturen waren allemaal aanwezig bij de feestelijke opening. Met hulp van peuters van Waterwoezels PSZ onthulde de burgemeester het nieuwe logo van het IKC.

Tijdens de opening ontving het IKC ook een cheque van €4000,00 voor het herinrichten van de omliggende pleinen. Deze cheque werd overhandigd namens de besturen van Floréo, Primo vpr, VCO de Kring en de Kinderkoepel. Met hulp van stichting Ravottuh wordt de buitenruimte groener en uitdagender gemaakt. De cheque kan hier goed voor worden gebruikt!

In IKC De Zeester werken Waterwoezels BSO en Waterwoezels PSZ samen met OBS de Brandaris, RKBS de Sterrenwacht, CBS de Bron en de Bibliotheek.
Kinderen van 2 tot 13 jaar kunnen hier leren, met elkaar spelen, zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten.

Het hoofddoel van deze samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het voorkomen en/of wegnemen van achterstanden, onder andere door een samenhangend acitviteitenaanbod. Het opzetten van integrale kindcentra past binnen de visie van gemeente Hellevoetsluis op voorschoolse voorzieningen. De samenwerkingspartners in IKC De Zeester hebben een gedeelde pedagogische visie. De doorgaande leerlijn en warme overdracht vanuit de kinderopvang naar het onderwijs zijn daarbij cruciaal.

Wij wensen alle betrokken partijen, maar vooral de kinderen heel veel plezier binnen IKC De Zeester!

Opening IKC de Zeester