Goede aansluiting naar basisschool voor alle peuters!

Goede aansluiting naar basisschool voor alle peuters!

Tot nu toe was de aansluiting tussen peutergroepen en basisscholen alleen formeel geregeld voor de kinderen met een VVE-indicatie.

Nieuwe regeling voor alle peuters vanaf 1 maart 2017
Tot nu toe was de aansluiting tussen peutergroepen en basisscholen alleen formeel geregeld voor de kinderen met een VVE-indicatie. Daar gebruiken we een kindvolgmethode en doen we meestal een zogenoemde warme overdracht wanneer een peuter naar de basisschool gaat. Voor alle andere peuters in dagopvang of peuterspeelzaal bestond hiervoor geen formele regeling. Om dat te verbeteren heeft de Kinderkoepel per 1 maart 2017 haar werkwijze uitgebreid naar een regeling voor alle peuters.

Toetsen en observatie voor alle peuters
De Kinderkoepel streeft naar het bieden van voldoende ontwikkeling van elke peuter in haar of zijn opvang. Om iedere peuter de juiste ontwikkeling te bieden en om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen, wordt vanaf nu elke peuter rond de leeftijd van 3 jaar getoetst en geobserveerd met gecertificeerde instrumenten. Aan de hand van de uitkomst van toets en observatie wordt bepaald en vastgelegd welke behoeften er bij de kinderen zijn en aan de hand daarvan worden verschillende ontwikkelingsmogelijkheden aan de peuter(s) aangeboden. Uiteraard wordt dit (individueel) ook besproken met de ouders.

Overdracht naar de basisschool
Wij maken gebruik van de (VVE) methode Piramide voor het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van peuters. Elementen daarvan, zoals een overdrachtformulier en toets- en observatiegegevens, worden ook gebruikt voor de overdracht naar de basisschool waar de peuter is aangemeld. Mits er toestemming is van ouders, verzorgen de pedagogisch medewerkers voor iedere peuter altijd een (schriftelijke) overdracht naar de basisschool. Voor de kinderen met een VVE-indicatie wordt ook een mondelinge (warme) overdracht verzorgd om meer informatie te bieden en de doorgang naar de vroegschoolse educatie te laten aansluiten.

De beste voorbereiding voor iedere peuter
Alle pedagogisch medewerkers op de peutergroepen van de Kinderkoepel (dagverblijf en peuterspeelzaal) beschikken over een VVE-certificaat en een diploma voor taalvaardigheid op tenminste 3F niveau. Met deze werkwijze zorgen we er voor dat alle peuters in onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen op een voor hen geschikte manier in hun ontwikkeling worden gestimuleerd en daarin ook zo goed mogelijk worden voorbereid op de basisschool. Waar mogelijk zoeken wij naar kennisuitwisseling met de scholen om onze werkwijze in gezamenlijkheid nog te kunnen verbeteren.