Bezoek OBS de Houthoeffe bij Waterwiebels

Bezoek OBS de Houthoeffe bij Waterwiebels

Deze week hebben leerkrachten van de kleutergroepen van OBS de Houthoeffe een bezoek gebracht aan de peutergroepen op Waterwiebels. Tijdens deze ochtend hebben zij kennis gemaakt met de werkwijze van de Kinderkoepel.

Deze week hebben leerkrachten van de kleutergroepen van OBS de Houthoeffe een bezoek gebracht aan de peutergroepen op Waterwiebels. Tijdens deze ochtend hebben zij kennis gemaakt met de werkwijze van de Kinderkoepel. Dit initiatief is ontstaan omdat OBS de Houthoeffe en de Kinderkoepel de overdracht van kinderopvang naar basisschool voor peuters willen verbeteren. De komende weken gaan de pedagogisch medewerkers van onze peutergroepen een kijkje nemen bij de kleuterklassen van de Houthoeffe. Iedereen is zeer enthousiast over deze uitwisseling van kennis, dit zal de doorlopende leerlijn en de overdracht zeker ten goede komen!