Medezeggenschap

Oudercommissies
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten en medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie. De medezeggenschap wordt op meerdere manieren georganiseerd; zo werken wij binnen elke unit met een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt alle locaties die aan de unit verbonden zijn. Een oudercommissie kan alleen bestaan uit leden die klant zijn van de Kinderkoepel. We zijn blij dat er mensen te vinden zijn die zich hiervoor willen inzetten. De oudercommissies hebben diverse wettelijke bevoegdheden en richten zich op alle zaken die voor de opvang van de kinderen van belang zijn en aandacht behoeven. De oudercommissies zijn behalve via de locaties of rechtstreeks, ook te bereiken via e-mail. Aanmelden voor deelname in de oudercommissies kan via e-mail. Dit zijn de contactgegevens:

Ondernemingsraad Kinderkoepel
De medezeggenschap voor medewerkers van de Kind erkoepel verloopt o.a. via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt regelmatig bij elkaar, houdt contact met de achterban en heeft minimaal 6 keer per jaar overleg met de bestuurder over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie en haar medewerkers. De ondernemingsraad van de Kinderkoepel is te bereiken via: or@kinderkoepel.nl.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.