Medezeggenschap

Oudercommissies
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten en medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie. De medezeggenschap wordt op meerdere manieren georganiseerd; zo werken wij binnen elke unit met een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt alle locaties die aan de unit verbonden zijn. Een oudercommissie kan alleen bestaan uit leden die klant zijn van de Kinderkoepel. We zijn blij dat er mensen te vinden zijn die zich hiervoor willen inzetten. De oudercommissies hebben diverse wettelijke bevoegdheden en richten zich op alle zaken die voor de opvang van de kinderen van belang zijn en aandacht behoeven. De oudercommissies zijn behalve via de locaties of rechtstreeks, ook te bereiken via e-mail. U kunt zich altijd aanmelden voor deelname in de oudercommissies.

OC Wielewater: oudercommissiewielewater@gmail.com.
Klik hier voor de flyer van de OC van Wielewater.

OC Waterwiebels & Waterwoezels: oudercommissiewaterwiebels@gmail.com.
Klik hier voor de flyer van de OC van Waterwiebels.

OC Woelwater: woelwateroc@gmail.com. Klik hier voor de flyer van de OC van Woelwater.

OC Gastouderopvang
Momenteel zijn wij op zoek naar ouders voor de OC van de gastouderopvang. Aanmelden kan via gastouderopvang@kinderkoepel.nl.
Klik hier voor de flyer van de OC van Gastouderopvang.

OC PSZ Gemeente Nissewaard
Momenteel zijn wij op zoek naar ouders voor de OC van de peuterspeelzaal van Heenvliet en Zuidland. Aanmelden kan via p.waegemakers@kinderkoepel.nl.
Klik hier voor de flyer van de OC van PSZ Nissewaard.

OC PSZ Gemeente Brielle
De oudercommissie van de peuterspeelzalen in gemeente Brielle is te bereiken via p.waegemakers@kinderkoepel.nl.
Klik hier voor de flyer van de OC van PSZ Brielle.

Ondernemingsraad Kinderkoepel
De medezeggenschap voor medewerkers van de Kind erkoepel verloopt o.a. via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt regelmatig bij elkaar, houdt contact met de achterban en heeft minimaal 6 keer per jaar overleg met de bestuurder over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie en haar medewerkers. De ondernemingsraad van de Kinderkoepel is te bereiken via: or@kinderkoepel.nl.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.