Bestuur en toezicht

Bedrijfsstructuur
Kinderkoepel is een maatschappelijke non-profit organisatie met een professionele bedrijfsvoering. Kinderkoepel is een totaalaanbieder in kinderopvang en biedt alle soorten opvang. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in een aantal werkmaatschappijen, met de holding als groepshoofd.

Bestuur
De holding met haar werkmaatschappijen wordt bestuurd door de statutair directeur, de heer E. Knegt. De Kinderkoepel Holding kent Stichting De Kinderkoepel als enig aandeelhouder. Daarbij is de zeggenschap over winstbestemming alleen voorbehouden aan de stichting. De maatschappelijke doelstelling van de stichting waarborgt Kinderkoepel als een betrouwbare non-profit organisatie.

Toezicht
Kinderkoepel waarborgt haar beleid mede door professioneel toezicht. De holding kent een onafhankelijk samengestelde Raad van Commissarissen, waarvan de leden op basis van deskundigheid worden benoemd. De Raad van Commissarissen bewaakt als toezichthouder de visie en strategie en het gevoerde en te voeren beleid. De Raad heeft vier leden.

De Raad van Commissarissen is te bereiken via de directie: dir@kinderkoepel.nl.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.