Kinderopvang per direct gesloten!

Kinderopvang per direct gesloten!

Kinderopvang en peuterspeelzalen dicht tot 6 april
De regering heeft besloten dat de kinderopvang en de peuterspeelzalen met ingang van 16 maart a.s. tot 6 april moeten sluiten. Het sluiten van de kinderopvang -en peuterspeelzaallocaties is een verregaande maatregel waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Deze maatregel heeft voor ons, maar zeker voor ouders gevolgen.

Alleen noodopvang voor cruciale beroepsgroepen
Voor ouders betekent deze maatregel dat zij, vanaf maandag 16 maart, hun zoon/dochter niet meer naar de opvang van de Kinderkoepel kunnen brengen. Wij vangen alleen nog de kinderen op waarvan de ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen.
Een overzicht van deze cruciale beroepen is terug te vinden op de website van de rijksoverheid, klik hier voor de link.

Communicatie naar ouders
Alle ouders van de Kinderkoepel zijn inmiddels via e-mail geïnformeerd over de sluiting van onze locaties. Via ons kantoor, website en social media kanalen houden we iedereen zoveel mogelijk up-to-date over de ontwikkelingen. Voor uiterste noodgevallen en of overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer  0181-325049.

Belangrijke persberichten
Klik hier voor het gezamenlijk persbericht van 18 maart j.l. van de brancheverenigingen Kinderopvang over ‘Zorgen kosten kinderopvang Corona-virus’.

Klik hier voor het volledige persbericht van 15 maart j.l. namens de gemeenten, gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties op Voorne Putten.