Covid maatregelen locaties

Maatregelen locaties
Op al onze locaties zijn diverse maatregelen van kracht, wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die gelden op alle locaties:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand bij volwassenen, zowel binnen als buiten.
 • Voor alle bezoekers geldt in de gebouwen een mondkapjesplicht.
 • Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
 • We schudden geen handen.
 • Volwassenen wassen hun handen of gebruiken hand-gel bij binnenkomst en vertrek.
 • Eén ouder of volwassene brengt de kinderen tot aan de afgesproken plek.
 • Er wordt een korte overdracht gegeven bij de afgesproken plek.
 • Je kunt altijd een telefonische afspraak maken met de mentor van je kind als je vragen hebt met betrekking tot de opvang of ontwikkeling van je kind(eren).
 • Een intakegesprek op locatie is mogelijk, één ouder mag mee naar binnen voor de tijd van de intake.
 • Wanneer een kind komt wennen, mag één ouder mee naar binnen bij het brengen.
 • Wanneer een kind voor de allereerste keer komt, mag één ouder meelopen naar de groep.

Tijdelijke wijziging dienstverlening
dagopvang en BSO
De Kinderkoepel wordt net als vele andere kinderopvangorganisaties geconfronteerd met het tekort van gekwalificeerde medewerkers in de arbeidsmarkt en de krapte in de personeelsbezetting. De stijgende vraag naar kinderopvang, toegenomen eisen in wet- en regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt, algemeen ziekteverzuim en corona gerelateerd verzuim  (quarantaine maatregelen) en meer flexibiliteit in de opvang is hier een oorzaak van. Dit zorgt voor aanpassingen in de uitvoering van onze dagopvang en BSO:

 • Wij stoppen (voorlopig) met extra afnames en ruilingen.
 • Als mutatietermijn bij uitbreiding van de opvang, mits er plek is, houden wij voorlopig 6 weken aan.
 • Roosteropvang moet officieel 1 maand van te voren (voor de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van opvang) ingediend worden. Lever je het rooster na de eerste van de maand in dan is de opvang niet gegarandeerd.
 • Incidentele aanpassingen op een ingeleverd rooster zijn voorlopig zeer beperkt mogelijk.
  Dit kan, mits er plek is, uiterlijk tot 2 weken van te voren.
 • Geef afwezigheden zo vroeg mogelijk door, dit helpt ons erg mee met betrekking tot onze personeelsplanning.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?
Wanneer je kind ziekteverschijnselen heeft, dan mag hij of zij niet naar de opvang komen. Wij hanteren hierbij o.a. de ‘Handreiking bij neusverkouden kinderen’ van het RIVM én de Beslisboom die gemaakt is door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Klik hier voor ‘Handreiking van neusverkouden kinderen’ van het RIVM. Klik hier voor de Beslisboom.

Medewerkers
Onze medewerkers houden zich aan de noodzakelijke maatregelen. Hierin volgen we het protocol Kinderopvang van de Rijksoverheid. Op onze locaties wordt veel aandacht besteedt aan hygiëne en ventilatie en indien nodig zijn er sneltesten beschikbaar voor onze medewerkers.

Rondleidingen
Een rondleiding op een dagopvang- of BSO locatie is weer mogelijk. We doen dit met 1 ouder per gezin. Een rondleiding kun je aanvragen via de button ‘Rondleidingen’ op onze website. Van alle locaties hebben wij ook een video-rondleiding gemaakt. Alle video-rondleidingen kun je vinden op ons YouTube-kanaal op de playlist ‘Rondleidingen’. Klik hier voor de link.

Belangrijke linkjes

 • Klik hier voor meer informatie van het RIVM over Corona en de kinderopvang.
 • Klik hier voor ‘Handreiking van neusverkouden kinderen’ van het RIVM.
 • Klik hier voor de Beslisboom (versie 22-11-2021) over hoe te handelen als je zoon of dochter klachten heeft.
 • Klik hier voor de link naar de playlist ‘Rondleidingen’ op ons YouTube-kanaal.
 • Klik hier voor de link naar het Protocol Kinderopvang van de Rijksoverheid.

 

 

 

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.