Covid maatregelen locaties

Maatregelen locaties
Op al onze locaties zijn diverse maatregelen van kracht, wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die gelden op alle locaties:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand bij volwassenen, zowel binnen als buiten (blijf buiten de gemarkeerde lijnen).
 • Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
 • We schudden geen handen.
 • Ouders of externen komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk én altijd met een mondkapje.
 • Volwassenen wassen hun handen of gebruiken hand-gel bij binnenkomst en vertrek.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Ouders betreden het pand niet en verlaten het plein na het brengen en halen van de kinderen weer zo snel mogelijk.
 • Wij verzoeken ouders een mondkapje te dragen bij het halen en brengen.
 • Eén ouder of volwassene brengt de kinderen tot aan het hek of op een andere, eerder afgesproken plek.
 • Na het brengen verlaat de ouder of volwassene zo snel mogelijk het terrein.
 • Er wordt een korte overdracht gegeven bij het hek of de eerder afgesproken plek.
 • Je kunt altijd een telefonische afspraak maken met de mentor van je kind als je vragen hebt met betrekking tot de opvang of ontwikkeling van je kind(eren).
 • Een intakegesprek op locatie is mogelijk, één ouder mag mee naar binnen voor de tijd van de intake.
 • Wanneer een kind komt wennen, mag één ouder mee naar binnen bij het brengen.
 • Wanneer een kind voor de allereerste keer komt, mag één ouder meelopen naar de groep.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?
Wanneer je kind ziekteverschijnselen heeft, dan mag hij of zij niet naar de opvang komen. Wij hanteren hierbij o.a. de ‘Handreiking bij neusverkouden kinderen’ van het RIVM en de Beslisboom die gemaakt is door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Klik hier voor ‘Handreiking van neusverkouden kinderen’ van het RIVM. Klik hier voor de Beslisboom. Klik hier voor de Engelstalige versie.

Medewerkers
Ook voor al onze medewerkers gelden aanvullende maatregelen. Hierin volgen we het protocol Kinderopvang van de Rijksoverheid. Vooraf aan elke dienst wordt een gezondheidscheck gedaan door de medewerker zelf. Er wordt veel aandacht besteedt aan hygiëne en ventilatie, medewerkers blijven zoveel mogelijk op hun eigen groep en stagiaires zijn (tijdelijk) niet aanwezig.

BSO alleen open voor noodopvang
De BSO is alleen geopend voor noodopvang. Om in aanmerking te komen voor BSO-noodopvang gelden de volgende voorwaarden: noodopvang is voor BSO-kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; én die al een overeenkomst hebben met de kinderopvang; én de noodopvang geldt alleen voor het aantal uren wat in de BSO-overeenkomst is afgesproken.

Aanmelden BSO-noodopvang verplicht
Zonder aanmelding is BSO-noodopvang niet mogelijk. Als je in aanmerking komt voor noodopvang, dan moet je tenminste 2 dagen voor de benodigde kinderopvang je zoon of dochter hiervoor aanmelden. Bij een latere aanmelding kunnen wij de opvang niet garanderen. Aanmelden voor noodopvang kan via het e-mailadres administratie@kinderkoepel.nl. Vermeld in de aanmelding de naam van je zoon of dochter, de datum, de tijd dat je zoon of dochter opgevangen moet worden en je beroep.

Rondleidingen
Een rondleiding op locatie is momenteel alleen mogelijk via een video-rondleiding of met één ouder na sluitingstijd. Van (bijna) alle locaties hebben wij een video-rondleiding gemaakt, zodat ouders alvast virtueel een kijkje kunnen nemen. De rondleiding video’s van de peuterspeelzalen in Zwartewaal en Vierpolders volgen zo snel mogelijk. Alle video-rondleiding kun je vinden op ons YouTube-kanaal op de playlist ‘Rondleidingen’. Klik hier voor de link.

Hoe zit het met de financiën?
De compensatieregeling voor dagopvang en peuteropvang stopt vanaf 6 februari 2021. De compensatieregeling voor de BSO blijft van kracht. Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling. Ouders wordt verzocht om de facturen gewoon door te betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst, zo houd je het recht op kinderopvangtoeslag en de compensatieregeling. De kinderopvangtoeslag wordt gewoon doorbetaald.

Belangrijke linkjes

 • Klik hier voor het overzicht van de cruciale beroepen.
 • Klik hier voor ‘Handreiking van neusverkouden kinderen’ van het RIVM.
 • Klik hier voor de Beslisboom (versie 06-02-2021) over hoe te handelen als je zoon of dochter klachten heeft. Klik hier voor de Engelstalige versie.
 • Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling en andere antwoorden van het RIVM op de meest gestelde vragen over Corona en Kinderopvang.
 • Klik hier voor de link naar de playlist ‘Rondleidingen’ op ons YouTube-kanaal.
 • Klik hier voor de link naar het Protocol Kinderopvang van de Rijksoverheid.
 • Klik hier voor de link naar de poster van de Rijksoverheid met voorzorgsmaatregelen die gelden op onze locaties.

 

 

 

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.